David
Livermore, Ph.D.

Președinte al Centrului de inteligență culturală, Autor bestseller

David Livermore este un cercetător în domeniul științelor sociale, specializat în conducerea globală și inteligența culturală – capacitatea de a te relaționa eficient în situații diverse din punct de vedere cultural care traversează granițele etnice, organizaționale, generaționale, de gen și alte contexte. Ca președinte și partener al Centrului de inteligență culturală, el a oferit consultanță și instruire în 100 de țări. Livermore a scris câteva cărți printre care Cultural Intelligence (Inteligență culturală) și Driven by Difference: How Global Companies Fuel Innovation through Diversity (Condus de diferență: Modul în care companiile globale stimulează inovația prin diversitate)